Data Protection Seminar GK

Dataskydd

8
FEBR '17
09:00
till
9
FEBR '17
13:00
Kontakt:
Hedvig Tønnesen
hedvig.tonnesen@gknordic.com
hedvig.tonnesen@gknordic.com+32472632221+32472632221
URL to event:
http://gkseminars.com/sv/s/dataskydd/
Lägg till i kalender:
2017-02-08 09:00:00 2017-02-09 13:00:00 Europe/London Dataskydd Mot et paradigmeskifte for personvern – Er din virksomhet klar? Rue du Trône 61, Brussel Hedvig Tønnesen hedvig.tonnesen@gknordic.com
Plats:
Rue du Trône 61, Brussel

Mot ett paradigmskifte inom dataskydd
– är du redo att följa med?

EUs nya dataskyddsreform presenterar ett helt nytt juridiskt ramverk för att samla in, använda och dela personuppgifter. Är din organisation redo för världens mest strikta regler för dataskydd?

Reformen träder i kraft från och med 25 maj 2018, och kommer att tillämpas av nationella myndigheter och domstolar som arbetar med dataskydd, vilket skapar omedelbar rättsverkan i hela EU. Reformen påverkar alla [danska/norska/svenska] verksamheter som hanterar personuppgifter. Det här kommer innebära stora åtaganden för företag och myndigheter. Klarar man inte att leva upp till kraven riskerar man sanktioner med upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av verksamhetens globala omsättning.

Geelmuyden Kiese bjuder dig till Bryssel för ett seminarium om de nya reglerna och deras konsekvenser, hur man förhåller sig till dem och hur man använder de nya reglerna till företaget och kundernas fördel. Möt beslutsfattarna bakom dataskyddsreformen och myndigheterna som kämpat för att få igenom den.

 

Program:

DAG 1, onsdag 8. februar:

Att förstärka individens rätt till integritet
Varför behöver Europa ett helt nytt ramverk för dataskydd? En av Europeiska kommissionens ambitioner är att stärka rätten för individer. Hur kommer reformen ge makten tillbaka till medborgarna och ta itu med de nuvarande säkerhetsriskerna?


Nya åtaganden för myndigheter och företag
I maj 2018 sker ett paradigmskifter inom dataskydd. Vilka är de främsta förändringarna mellan de gamla och nya reglerna? En introduktion till den breddade definitionen och omfattningen av personuppgifter, obligatorisk utnämning av en dataskyddsombudsman, och de begrepp som kommer förändra hur din organisation hanterar personlig data: ”inbyggd integritet”, ”rätten att bli glömd”, ”uppgiftsportabilitet”.


Digital tvångströja eller affärsmöjligheter?
Den nya dataskyddsreformen markerar EUs strategi för en gemensam digital marknad i Europa. Den gemensamma marknadsstrategin är lämpad för att överkomma hinder inom dataskydd, infrastruktur, tillgång till bredband och upphovsrätt, samt att öka användningen av onlinetjänster och digital teknik. Är det möjligt att vända effektiv implementering av reformen till konkurrensfördelar?


Underlätta övergången 
Hur man gör de stora förändringarna ett steg i taget. Riktlinjer för hur man tacklar praktiska problem och säkerställer en smidig övergång till att tillämpa de nya dataskyddslagarna.


Dataskydd på andra sidan Atlanten
Hur sker utbytet av personuppgifter med USA? En introduktion av det nya ramverket för EUs och USAs Privacy Shield som ger rättslig klarhet till företag som arbetar med dataöverföringar till andra sidan Atlanten.

 

DAG 2, torsdag 9. februar:

Den nya reformen i en svensk kontext
Hur skiljer sig de nya reglerna inom svensk lagstiftning för dataskydd. Hur kommer de svenska tillsynsmyndigheterna övervaka och ge sanktioner?


Verktygslåda för överensstämmelse
Hur kan svenska myndigheter och företag bäst implementera de nya reglerna för dataskydd? Vi går igenom vilken kompetens samt vilka verktyg och procedurer som man behöver känna till och dra nytta av för att implementera den nya reformen.


Branschperspektiv
Lärdomar från organisationer som redan uppfyller den högsta standarden inom dataskydd – nivån som blir den nya normen med den nya dataskyddsreformen.


Frågestund, diskussioner och slutsatser.


 

Registrera dig här

Seminariet kostar 450 exkl. moms.
Resa, logi och måltider ingår ej.

Intresserad av att delta? Registrera dig här utan förpliktelse, så skickar vi mer information och anmälningsformulär till dig.

 

 

De nio största förändringarna inom dataskydd:

  1. Alla organisationer som hanterar personlig data kommer vara rättsligt ansvariga för dataskydd.
  2. Alla offentliga verksamheter och många företag måste tillsätta en dataskyddsämbetsman.
  3. Det introduceras striktare regler mot att få samtycke att använda personlig data.  Att inte samtycka behöver vara lika enkelt som att samtycka, och organisationer måste ha en förståelig och tillgänglig sekretesspolicy.
  4. Rätten att bli glömd låter individer begära att deras personliga data ska raderas utan fördröjning i somliga situationer, som när de inte ger samtycke och inga andra rättsliga grunder för bearbetning gäller.
  5. Nya rättigheter för individer att begära uppgiftsportabilitet, och hämta sina personliga data i ett format som är lätt att överföra mellan tjänsteleverantörer.
  6. Det kommer vara obligatoriskt att ge en bedömning om säkerhetsrisken för nya produkter, tjänster och aktiviteter som involverar att hantera personlig data.
  7. Dataintrång måste aviseras utan fördröjning. Organisationer måste vara redo att reagera mot dataintrång i tid, på grund av den nya anmälningsplikten.
  8. Varje ny process eller produkt måste ha inbäddad säkerhet. Datasystem ska sättas upp med inbyggd integritet. Höga standarder och ”opt-out”-möjligheter är den nya normen.
  9. Den nya principen för en ”one-stop-shop” innebär att organisationer som är etablerade i mer än ett medlemsland endast behöver ha kontakt med en tillsynsmyndighet vid frågor om personlig data, istället för en per land.