Data Protection Seminar GK

Personvernseminaret

8.
FEBR '17
09:00
til
9.
FEBR '17
13:00
Kontakt:
Hedvig Tønnesen
hedvig.tonnesen@gknordic.com
hedvig.tonnesen@gknordic.com+32472632221+32472632221
URL to event:
http://gkseminars.com/nb/s/personvernseminaret/
Legg til kalender:
2017-02-08 09:00:00 2017-02-09 13:00:00 Europe/London Personvernseminaret Mot et paradigmeskifte for personvern – Er din virksomhet klar? Rue du Trône 61, Brussel Hedvig Tønnesen hedvig.tonnesen@gknordic.com
Sted:
Rue du Trône 61, Brussel

Mot et paradigmeskifte for personvern
– Er din virksomhet klar?

EUs nye personvernforordning representerer helt nye rammevilkår for å samle inn, bruke og dele personlig informasjon. Er din virksomhet klar til å følge verdens strengeste regler for personvern?

Forordningen trer i kraft 25. mai 2018 i hele EU og EØS, og skal håndheves av nasjonale datatilsyn og domstoler. Regelverket har konsekvenser for alle virksomheter som håndterer persondata. Forpliktelsene blir store for selskaper og offentlige virksomheter. Overtredelse kan medføre sanksjoner på opptil 20 millioner euro, eller 4% av virksomhetens globale omsetning.

Geelmuyden Kiese inviterer til Brussel for et halvannendags seminar om de nye reglene og deres konsekvenser, hvordan de bør etterfølges og brukes til fordel for din virksomhet og kunder. Møt lovgiverne bak personvernforordningen, og myndighetene som skal håndheve regelverket.

 

Program:

DAG 1, onsdag 8. februar:

Styrket rett til privatliv
Hvorfor trenger Europa helt nye rammebetingelser for personvern? En av Europakommisjonens hovedambisjoner med det nye regelverket er å styrke individets rettigheter. Hvordan vil forordningen sette borgeren tilbake i førersetet og møte dagens sikkerhetsrisiko?


Nye plikter
I mai 2018 kommer den største endringen innen personvernlovgivningen i Europa på over 20 år. Vi gir en introduksjon til den nye, videre definisjonen av personvern som pålegger virksomheter et større, selvstendig ansvar. Flere vil måtte opprette eget personvernombud; nye krav om “innebygd personvern”, “retten til å bli glemt” og “dataportabilitet” vil forandre måten din virksomhet håndterer persondata.


Digital tvangstrøye eller mulighet?
Den nye personvernforordningen blir en hjørnestein i EUs strategi for et digitalt indre marked. Strategien skal takle hindringer knyttet til personvern, infrastruktur, tilgang til bredbånd og opphavsrett, samt styrke bruken av nettbaserte tjenester og digital teknologi. Effektiv implementering av personvernforordningen vil bli et konkurransefortrinn, men hvordan?


En mykere overgang
En forholdsvis myk overgang til den nye personvernhverdagen er mulig for virksomheter som forbereder seg tidlig. Hvordan kan virksomheter rent praktisk håndtere utfordringene med å tilpasse seg til de nye reglene?


Personvern over Atlanterhavet
Utveksler virksomheten din persondata med USA? En introduksjon til det nye “EU-US Privacy Shield” bringer juridisk klarhet for virksomheter som er avhengige av dataoverføring over Atlanteren.

 

DAG 2, torsdag 9. februar:

Den nye forordningen i en norsk kontekst
Hvordan vil den nye forordningen skille seg fra det nåværende regelverket for personvern? Hvordan vil Datatilsynet overvåke og sanksjonere?


Industriperspektivet
Erfaringer fra virksomheter som allerede etterfølger de strengeste standardene for personvern – nivået som vil bli den nye normalen når personvernforordningen trer i kraft.


Verktøykasse for implementering
Hvordan kan norske myndigheter og selskaper best implementere det nye regelverket? Den riktige kompetansen, verktøyet og prosedyrene for å være i samsvar med ­– og dra nytte av – den nye forordningen.


Q&A, diskusjon og konklusjoner.  


 

Registrer deg her

Seminaret koster 450 euro eks mva.
Reise, hotell og måltider kommer utenom.

Interessert i å delta? Registrer deg uforpliktende her, så sender vi deg mer informasjon og påmeldingsskjema.

 

 

EUs nye personvernforordning – De 9 største endringene:

  1. Alle virksomheter som håndterer persondata får juridisk ansvar for personvern.
  2. Alle offentlige virksomheter og mange selskaper vil måtte opprette et personvernombud.
  3. Strengere regler for å få samtykke til å bruke persondata. Å trekke tilbake samtykke skal være så enkelt som å gi samtykke, og virksomheter må ha en lett forståelig og tilgjengelig personvernerklæring.
  4. En styrket rett til å bli glemt lar individer kreve at personopplysninger blir slettet uten unødig forsinkelser i visse situasjoner, som når de trekker tilbake samtykket og ingen juridisk grunn til å oppbevare personopplysningene finnes.
  5. Nye rettigheter for individer til å kreve at personopplysningene deres enkelt kan overføres mellom leverandører, såkalt ”dataportabilitet”.
  6. Det blir obligatorisk å vurdere risiko og personvernkonsekvenser av nye produkter, tjenester eller tiltak.
  7. Virksomheter må være klare til å reagere raskt på mulige avvik og varsle Datatilsynet uten unødig opphold.
  8. Enhver ny prosess eller produkt må ha personvern innebygd. Høye standarder og valget om å ikke oppgi personvernopplysninger skal være utgangspunktet.
  9. Det nye prinsippet om en ”one-stop-shop” betyr at organisasjoner etablert i mer enn ett medlemsland kun må forholde seg til ett tilsyn for personvernspørsmål – ikke et eget for hvert land i Europa.