Data Protection Seminar GK

Databeskyttelse

8
FEBR '17
09:00
til
9
FEBR '17
13:00
Kontakt:
Hedvig Tønnesen
hedvig.tonnesen@gknordic.com
hedvig.tonnesen@gknordic.com+32472632221+32472632221
URL to event:
http://gkseminars.com/da/s/databeskyttelse/
Føj til kalender:
2017-02-08 09:00:00 2017-02-09 13:00:00 Europe/London Databeskyttelse Mot et paradigmeskifte for personvern – Er din virksomhet klar? Rue du Trône 61, Brussel Hedvig Tønnesen hedvig.tonnesen@gknordic.com
Sted:
Rue du Trône 61, Brussel

Mod et paradigmeskift for databeskyttelse
– Klar til at overholde reglerne?

EUs nye forordning om databeskyttelse repræsenterer en helt ny retlig ramme for indsamling, brug og deling af personoplysninger. Er din virksomhed klar til at overholde verdens mest krævende databeskyttelsesregler?

Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018 og vil få direkte retsvirkning i hele EU og blive håndhævet af nationale databeskyttelsesmyndigheder og domstole.
Forordningen vil pålægge byrdefulde pligter på alle danske virksomheder, myndigheder og organisationer, som håndterer personoplysninger. Manglende regeloverholdelse koster dyrt: lovovertrædere risikerer sanktioner på op til € 20 millioner eller 4 % af deres samlede årlige omsætning.

Geelmuyden Kiese inviterer dig til et halvanden dags seminar om de nye regler og deres konsekvenser, hvordan du overholder dem og hvordan du bruger dem til gavn for din virksomhed og dine kunder. Mød politikerne og lovgiverne bag databeskyttelsesforordningen og myndighederne som skal håndhæve den.

 

Program:

DAG 1, onsdag 8. februar:

Styrkelse af individers ret til privatliv
Hvorfor har EU brug for en gennemgribende ny ramme for databeskyttelse? En af Europa-Kommissionens vigtigste ambitioner ved de nye regler har været at styrke personers rettigheder. Hvordan vil forordningen sætte borgeren tilbage i førersædet og håndtere aktuelle sikkerhedsrisici?


Myndigheder og virksomheder underlægges nye pligter
Maj 2018 markerer et paradigmeskift for databeskyttelse. Hvad er de vigtigste ændringer i det nye regelsæt? En introduktion til den udvidede definition af personoplysninger, den nye pligt til at udpege en databeskyttelsesansvarlig samt de koncepter, som vil ændre måden hvorpå din virksomhed håndterer personoplysninger såsom ”databeskyttelse gennem design”, ”retten til at blive glemt” og ”dataportabilitet”.


Digital spændetrøje eller forretningsmulighed?
Den nye databeskyttelsesforordning er en hjørnesten i EU strategien for et digitalt indre marked i Europa. Strategien søger at overvinde hindringer relateret til databeskyttelse, infrastruktur, bredbåndsadgang, ophavsret og anvendelsen af onlinetjenester og digitale teknologier. Er det muligt at omdanne en effektiv gennemførelse af den nye forordning til en konkurrencemæssig fordel?


Udjævn overgangen
At foretage store ændringer ét skridt ad gangen. Retningslinjer for håndtering af praktiske problemer og for at sikre en glidende overgang hen imod brugen af de nye databeskyttelsesregler.


Databeskyttelse på tværs af Atlanten
Udveksling af personoplysninger med USA? En introduktion til de nye rammer for EU-USA Privacy Shield med juridisk klarhed for virksomheder, som foretager transatlantiske dataoverførsler.

 

DAG 2, torsdag 9. februar:

Den nye forordning i en dansk kontekst
Hvordan adskiller de nye regler sig fra den danske persondatalov? Hvordan vil det danske Datatilsyn overvåge regeloverholdelse og sanktionere overtrædelser?


Værktøjskasse til overholdelse af reglerne
Hvordan kan danske myndigheder og virksomheder bedst implementere de nye regler om databeskyttelse? Fokus på de rigtige kompetencer, værktøjer og procedurer, der er nødvendige og gavnlige for gennemførelsen af den nye forordning.


Perspektiver fra industrien
Erfaringer fra virksomheder, der allerede opfylder de højeste standarder for databeskyttelse – det niveau, som bliver normen med den nye databeskyttelsesforordning.


Q&A, diskussion og afsluttende bemærkninger.


 

Registrer dig her

Seminaret koster 450 € eksklusive moms.

Udgifter til rejse, hotel og måltider er ikke beregnet i prisen.
Interesseret i at deltage? Registrer dig uforpligtende her, så sender vi dig mere information og et tilmeldingsskema.

 

 

De 9 største ændringer ved databeskyttelsen:

  1. Alle virksomheder som håndterer personoplysninger vil være juridisk ansvarlige for databeskyttelse.
  2. Alle offentlige myndigheder og mange private virksomheder skal formelt udpege en databeskyttelsesrådgiver.
  3. Strengere regler for at få samtykke til at bruge persondata. Tilbagekaldelse af samtykke skal være så let som det at give samtykke og virksomheder skal have en letforståelig og lettilgængelig fortrolighedspolitik.
  4. Retten til at blive glemt giver personer ret til at anmode om at få deres personoplysninger slettet uden unødigt ophold i særlige situationer, såsom når de tilbagekalder deres samtykke og der ikke foreligger andre juridiske begrundelser for behandling af oplysningerne.
  5. Nye rettigheder til personer for at kræve dataportabilitet – indhentning af deres personoplysninger i et format, som er let overførbart mellem tjenesteydere.
  6. Det bliver obligatorisk at vurdere risikoen af nye produkter, tjenesteydelser eller aktiviteter som indebærer håndtering af personoplysninger.
  7. Databrud skal anmeldes uden ugrundet ophold. Virksomheder skal være klar til at reagere hurtigt på enhver overtrædelse af data og underrette i tide i henhold til det nye notifikationskrav.
  8. Enhver ny proces eller nyt produkt skal have privatlivet indlejret. Datasystemer skal oprettes med databeskyttelse gennem design. Høje standarder og “opt-out” er den nye norm.
  9. Det nye princip “one-stop-shop” indebærer, at virksomheder etableret i mere end ét medlemsland kun henvender sig til én tilsynsmyndighed for personoplysningsspørgsmål og problemer, fremfor flere tilsynsmyndigheder i hvert enkelt medlemsland de er etableret i.